Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23   Pöytäkirjan tarkastajat
24   Pöytäkirjanpitäjä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa
25   Avustusanomus World Firefighters Games 2018 -kilpailuihin
26 Kaluston poisto
27 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvion ensimmäinen osavuosikatsaus
28   Lausunto Sukevan paloaseman rakentamisesta
29   Katsaus maakuntauudistuksen valmistelutilanteeseen
30   Tiedoksiannot 2018

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
25,26,28   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje/Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Osmo Huopainen, puheenjohtaja
Kati Hynninen
Pekka Kauppinen
Risto Kröger
Katri Kurtelius-Juntunen
Eeva Räty, varajäsen
Tauno Lempinen

Muut saapuvilla olleet
Jukka Koponen, pelastusjohtaja
esittelijä
Laura Natunen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, poissa klo 9.08 - 9.12
pöytäkirjanpitäjä