Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 70

Asianro 4296/00.03.00.01/2017

 

 

Sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset

 

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

                                                          Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

 

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 6.9.2017 § 27 päättänyt valtuuttaa tarkastuspäällikön tai hänen määräämänsä henkilön ylläpitämään rekisteritietoja ja tuomaan tehdyt muutokset tiedoksi tarkastuslautakunnalle säännöllisesti.

 

Sidonnaisuusilmoituksiin 16.5.2018 mennessä tehdyt muutokset esitellään tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

 

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on julkaistu Kuopion kaupungin verkkosivulle: www.kuopio.fi/sidonnaisuudet

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusilmoituksissa tapahtuneet muutokset tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa