Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 71

Asianro 3995/00.03.00.00/2018

 

 

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2018

 

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

                                                          Tarkastuslautakunta käy lautakunnan oman toiminnan arviointikeskustelun.

 

Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2018 perustuu valtuustokauden tarkastus- ja arviointisuunnitelmaan. Työohjelmaluonnos on laadittu em. suunnitelman pohjalta ottaen huomioon tarkastuslautakunnassa jo aiemmin esille tulleita asioita. Työohjelman sisältöä tarkennetaan kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta hyväksyy työohjelman vuodelle 2018 ja toteaa mahdolliset jäsenten pysyvät esteellisyydet.

 

 

Päätös                                            Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi pysyvät esteellisyydet:

puheenjohtaja Hilkka Kontiainen on esteellinen arvioimaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa