Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
10   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
11   Pöytäkirjantarkastajat
12   Kuntatekniikkaliikelaitoksen (MESTAR) osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.4.2018
13 Muut asiat / 15.5.2018 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
14 KTL tiedonannot / 15.5.2018

Saapuvilla olleet jäsenet
Marjatta Parviainen, puheenjohtaja
Petteri Heikkinen, varapuheenjohtaja
Pirjo Eskelinen
Eeva Happonen, saapui 15.07
Markku Miettinen
Taneli Vartiainen

Muut saapuvilla olleet
Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja
esittelijä
Terhi Holländer, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Keijo Ryynänen
pöytäkirjanpitäjä
 
Muu osallistuja