Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
28   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29   Pöytäkirjantarkastajat
30   Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2019
31   Suositus Kuntaliiton tietosuojaliitteen käyttämiseksi tytäryhteisöissä
32   Kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluihin liittyvät järjestelyt
33   Konserni-iltapäivä 29.8.2018
34   Omistajaohjausjaoston muut asiat
35   Omistajan ennakkokäsityksen antaminen / Kuopion Energia Oy sähkökaupan organisointi yhteisyritykseen

Saapuvilla olleet jäsenet
Pekka Kantanen, puheenjohtaja, poissa klo 17.33 - 17.35
Leila Savolainen
Jaakko Kosunen, puheenjohtaja klo 17.33 - 17.35 (pykälä 35)
Minna Reijonen, poissa klo 16.59 - 17.08 ja 17.33 - 17.35
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Jari Kyllönen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
 
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja
pöytäkirjanpitäjä