Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
30   Pöytäkirjantarkastajien valinta
31   Vehmersalmen taajaman viihtyisyyden lisääminen
32   Kannanotto joukkoliikenteen ja asiointiliikenteen yhteyksien parantamiseksi
33   Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke
34   Vehmersalmen pitäjäraadin muut asiat

Muut saapuvilla olleet