Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32   Pöytäkirjantarkastajat
33 Pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019
34 Sisäilmatilanne Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimipisteissä
35   Avustusanomus European police and fire games 2018 -kilpailun matkakustannuksiin ja osallistumismatkoihin, Varkauden toimipisteen EM-kisajoukkue
36 Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien käyttösopimus
37 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasääntö
38   Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokousajat loppuvuodeksi 2018
39   Tiedoksiannot 2018

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
35 - 37   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje/Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Osmo Huopainen, puheenjohtaja
Mari Huohvanainen, varapuheenjohtaja
Kati Hynninen
Risto Kröger
Katri Kurtelius-Juntunen
Maarit Hannele Laaksorinne
Tauno Lempinen

Muut saapuvilla olleet
Jukka Koponen, pelastusjohtaja
esittelijä
Laura Natunen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
pöytäkirjanpitäjä