Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
44   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
45   Pöytäkirjantarkastajat
46   Valtuustoaloite / harrastustilojen vuokrien kohtuullistaminen
47 Avustukset jääurheilun harjoitustilavuokrien korvaamiseen 1.1.-31.5.2018
48 Kuopion kansalaisopiston opetussuunnitelman perusteet 1.8.2018 alkaen
49 Tiedonannot 13.5.2018

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
47   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Liisa Pietikäinen, puheenjohtaja
Mikko Lankinen, varapuheenjohtaja
Ritva Hakulinen
Saara Hanhela
Tsega Kiflie
Esa Pitkänen, Jarmo Nykäsen varajäsen
Emmi Reijula
Hetti Rytsy, saapui klo 16.12 § 46
 

Muut saapuvilla olleet
Leila Savolainen
kaupunginhallituksen edustaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
esittelijä
Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja, poistui klo 16.27 § 46
 
Kirsti Turunen, va. hyvinvoinnin edistämisen johtaja
 
Pekka Savolainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Saku Kekäläinen, palvelupäällikkö, poistui klo 16.27 § 46
pöytäkirjanpitäjä