Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 51

Asianro 76/00.02.03/2018

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2018

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

                                                      Pohjois-Savon Ely-keskuksen päätös POSELY/1829/2017/ 31.5.2018, asia: luonnonsuojelualueen perustaminen, Kuopio 297, kylä Riistavesi 449, tila: Puutiojärvi 7:22.

 

                                                      Itä-Suomen aluehallintoviraston kuulutus ISAVI/3826/2017/ 6.6.2018, asia: Kallaveden Maljalahden satama-alueen 3. vaiheen rakentaminen, Kuopio.  – Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kuopion kaupungille luvan Kallaveden Maljalahden satama-alueen 3. vaiheen (Kauppakadun jatke) rakentamiseen.

 

                                                      Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö ISAVI/289/2018/ 1.6.2018, asia: sähkökaapelin ja valokuitukaapelin asentaminen kolmessa kohdassa Juurusveden ali ja valmistelulupa, Kuopio ja Siilinjärvi. – Lausuntoa ei anneta.

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vastaus kanteluun diaarinumero EOAK/4798/2017, 8.6.2018, Asia: Kantelu rakennusvalvonnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan menettelystä rakennuslupa-asiassa. Oikeusasiamies ei puutu asiaan, joka on toimivaltaisen viranomaisen käsiteltävänä ja johon voi vielä hakea muutosta tai jossa on muutoksenhaku kesken. Oikeusasiamies päätti, ettei kantelussa tarkoitettua asiaa ole lain noudattamisen, oikeusturvan tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta aihetta ainakaan tässä vaiheessa tutkia.                       

 

                                                      Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 33-41/ 8.5.-31.5.2018

-        Henkilöstöasiat § 3/ 30.5.2018, § 4/ 7.6.2018

-        Hankinta- ym. sopimukset § 8/ 15.5.2018, § 9/ 29.5.2018, § 11/ 31.5.2018, § 12/ 6.6.2018

 

                                                      Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 14-21/ 9.5.-6.6.2018

-        Henkilöstöasia § 1/ 12.6.2018                                             

 

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

-        Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 7.5.–7.6.2018 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi/lupapaatokset).

 

 

 

 

                                                     


 

Valmistelija                                

Pirjo Pääkkönen

puh. +358 17 18 2189

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa