Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1471/2017 rakennusjärjestysehdotus
  1471/2017 lausunnot, mielipiteet ja kommentit vastineineen.pdf

 

 

§ 44

Asianro 1471/10.02.03/2017

 

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen / Rakennusjärjestysehdotus

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

Käsittelyvaiheet                         Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 23.3.2017 päättänyt koko kaupunkialuetta koskevan rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön ryhtymisestä. Vireilletuloaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) on annettu tiedoksi lautakunnalle 20.4.2017. Aineisto on ollut nähtävänä 2.–31.5.2017.

 

                                                      Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 15.2.2018 hyväksynyt rakennusjärjestysluonnoksen. Luonnos on ollut nähtävänä 26.2.–28.3.2018 ja sitä on esitelty yleisötilaisuudessa Maaninkajärven koululla, Nilsiän virastotalolla, Juankosken virastotalolla ja Kuopion valtuustotalon valtuustosalissa. Nähtävänäolosta ja yleisötilaisuuksista on kuulutettu Uutis-Jousessa, Pitäjäläisessä, Koillis-Savossa ja Kuopion Kaupunkilehdessä. Valmisteluaineistosta saadut lausunnot, mielipiteet ja kommentit ovat vastineineen liitteenä.

                                                                                 

Rakennusjärjestysehdotus

 

                                                      Rakennusjärjestysehdotuksessa on huomioitu luonnoksesta saadut kommentit, mielipiteet ja lausunnot liitteenä olevassa aineistossa esitetyllä tavalla. Ehdotukseen on lisätty määritelmiä, selkeytetty tekstejä, täsmennetty ilmauksia ja tehty täydennyksiä.  Keskeisimmät täydennykset kohdistuvat toimenpideluvan hakemisesta vapautettuihin toimenpiteisiin (8 §, 8 a §), polkupyöräpysäköintiin ja sähköautojen latauspisteisiin liittyviin määräyksiin (30 § sekä suojelukohteisiin liittyviin lisäyksiin (8 a §, 52 a §).

 

Jatkotoimenpiteet                     Ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä rakennusjärjestysehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Ehdotusaineiston nähtävänäolosta ja mahdollisuudesta antaa lausunto tai jättää muistutus tiedotetaan kuuluttamalla Kaupunkilehdessä, Uutis-Jousessa, Pitäjäläisessä ja Koillis-Savossa. Tiedonanto nähtävänäolosta lähetetään samoille tahoille kuin valmisteluvaiheessa sekä lisäksi luonnoksesta mielipiteen jättäneille. Yleisötilaisuuksia ei pidetä, koska valmisteluvaiheen tilaisuuksissa oli niin vähäinen osanotto.

 

Vaikutusten arviointi                Rakennusjärjestyksen määräysten keskeisimmät vaikutukset kohdistuvat ympäristöön. Määräykset tukevat kestävää kehitystä, jätteiden ja päästöjen vähentämistä sekä nykyaikaisen infrastruktuurin rakentamista. Yritys- ja ilmastopoliittiset sekä taloudelliset ja liikenteelliset vaikutukset ovat muutoin vähäisiä.

 

 

Esitys                                           Esitän, että ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, rakennusjärjestysehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Liitteet

1

1471/2017 rakennusjärjestysehdotus

 

2

1471/2017 lausunnot, mielipiteet ja kommentit vastineineen.pdf

 

                                                      Valmistelija                                                         

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkittiin, että kaavoitusinsinööri Anne Turkia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

                                                     

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa