Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  5203/2018 Tarjouspyyntö
  5203/2018 Päätösehdotus / Mölymäki, Kaartokadun 1 vaiheen rakentaminen
  5203/2018 Tarjousten avauspöytäkirja
  5203/2018 Tarjousten vertailutaulukko

 

 

§ 139

Asianro 5203/02.08.00.01/2018

 

 

Mölymäki, Kaartokadun 1. vaiheen rakentaminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt urakkatarjoukset Kaartokadun 1.vaiheen rakentamisesta. Tarjouskysely on tehty IS-Hankinta Oy:n sähköisen tarjouspalvelun kautta.

 

Rakennuskohde sijaitsee Kuopion Mölymäen kaupunginosassa. Urakka sisältää Mölymäen ja Kaartokadun ensimmäisen vaiheen rakentamisen Jynkänkatu - Kaartokatu -liittymän ja Aarneenkujan välillä. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on ollut mahdollistaa alueen asuin- ja toimitilarakentaminen ja turvata Savon Koulutuskuntayhtymän (SAKKY) siirtyminen Savilahteen. Alueen rakentuminen ajoittuu vuosille 2018 - 2028.

 

Uusi Mölymäen läpi toteutettava Kaartokatu korvaa nykyisen Aulis Rytkösen kadun toimien tulevaisuuden liikenneyhteytenä Mölymäestä keskustan suuntaan. Aulis Rytkösen katu tulee siirtymään hankkeen jatkorakentamisen yhteydessä keskeisemmälle paikalle, aluetta kevyen liikenteen avaraksi kulkuyhteydeksi Auliksen aukion ja Kaartokadun välille. Presidentinkatu muuttuu päättyväksi tonttikaduksi hankkeen myöhempien vaiheiden rakentumisen myötä. Presidentinkadulle ja kadun varren kiinteistöille ajo tapahtuu tämän urakan myötä jatkossa Saastamoisenkadun kautta.

 

Kohteen asemakaava:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urakasta on tehty hankintailmoitus 30.5.2018 julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki

25 §).

 

Urakkatarjouskilpailua varten tarjouspyyntöaineisto tallennettiin urakkatarjouskilpailun järjestäneen IS-Hankinta Oy:n sähköiseen tarjouspalveluportaaliin. Julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) tehtyyn hankintailmoitukseen liitettiin tarjouspalveluportaalin verkko-osoite, josta tarjoajat saivat ladata tarjouspyyntöasiakirjat. Paperisia tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetty.

 

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 21.6.2018 klo 10.00 sähköisesti samaan portaaliin. Urakoitsijaksi valitaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjoushinnan antanut urakoitsija.

 

Tarjoukset otetaan vastaan ja avataan 21.6.2018 IS-Hankinta Oy:n toimesta, jonka jälkeen suoritetaan halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuuden arviointi, joka tehdään Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa tarjouksen mukana toimitettujen dokumenttien perusteella.

 

Vertailuhinta muodostuu katu- ja vesihuoltotöistä syntyvän kokonaishinnan, lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelon määrien ja tarjottujen yksikköhintojen sekä tuntihintalomakkeen tuntimäärien ja annettujen tuntihintojen perusteella lasketusta summasta.

 

Rakentamistyö toteutetaan kokonaisurakkana.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Tarjousten vertailu ja esitys urakoitsijan valinnasta sekä rahoituspäätösesitys tehdään kokouksessa.

 

 

Liitteet

10

5203/2018 Päätösehdotus / Mölymäki, Kaartokadun 1 vaiheen rakentaminen

 

11

5203/2018 Tarjousten avauspöytäkirja

 

12

5203/2018 Tarjousten vertailutaulukko

 

Viiteaineisto

1

5203/2018 Tarjouspyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ville Juntto

puh. +358 44 718 5290

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin tarjousten vertailu, esitys urakoitsijan va-linnasta ja rahoituspäätösesitys.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta valitsi tarjouskilpailun voittajan, Savon Kuljetus Oy:n, kohteen urakoitsijaksi.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa