Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6368/2014 Havainneaineisto Tullinkulma ve1
  6368/2014 Havainneaineisto Tullinkulma ve2
  6368/2014 Havainenaineisto Tullinkulma ve3
  6368/2014 Havainneaineisto, Rengastalon vaihtoehdot 1-3
  6368/2014 kaavakarttapiennenös, luonnos
  6368/2014 Kaavaselostus
  6368/2014 Ote ajantasa-asemakaavasta
  6368/2014 Verkostot, liitteet 5.1...5.6
  6368/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

§ 141

Asianro 6368/10.02.03/2014

 

 

Tiedonanto valmistelusta / Asemakaavan muutos / Tullinkulma ja Rengastalo

 

 

Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen
Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kiinteistöjen omistajien aloitteesta valmistellaan korttelin 4-10 (Tullinkulma ja Pyörätalo) ja tontin 4-13-7 (Rengastalo) asemakaavan muutosta.

 

Asemakaavan muutoksen tarkoitus on selvittää Tullinkulman korttelin ja Rengastalon tontin täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Kaavamuutoksen hakijoiden tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle lisää asumista ja liiketiloja. Kaavamuutoksen yhteydessä päivitetään suunnittelualueen pysäköintimääräykset ja -järjestelyt.

 

Nykyiset Tullinkulman ja Rengastalon liikerakennukset esitetään korvattavaksi asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennuksilla. Pyörätalo esitetään suojeltavaksi. Uuden rakentamisen määrä kahteen kokonaisuuteen jakautuneena on yhteensä noin 30 000 k-m2, josta asumisen osuus 16 000 k-m2, liiketilojen 5 000 k-m2 ja pysäköinti- ja aputilojen osuus 9 000 k-m2. Asuin- ja liiketilojen osuus yli kaksinkertaistuu nykyiseen rakennusoikeuteen nähden.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmasto- ja yrityspoliittiset vaikutukset uuden asuin- ja palvelurakentamisen sijoittuessa Kuopion keskustaan, olemassa olevien palveluiden lähelle. Hanke monipuolistaa keskustan asunto- ja palvelutarjontaa ja on perusteltu myös kaavatalouden ja kestävän kehityksen kannalta. Hankkeella on vaikutuksia alueen kaupunkikuvaan.

 

 

Jatkotoimenpiteet                    Valmisteluaineistoa esitellään Apajassa pidettävässä yleisötilaisuudessa 4.7.2018 klo 17.00.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

Liitteitä ei jaeta, julkaistaan internetissä.

Liitteet

22

6368/2014 Havainneaineisto Tullinkulma ve1

 

23

6368/2014 Havainneaineisto Tullinkulma ve2

 

24

6368/2014 Havainenaineisto Tullinkulma ve3

 

25

6368/2014 Havainneaineisto, Rengastalon vaihtoehdot 1-3

 

26

6368/2014 kaavakarttapiennenös, luonnos

 

27

6368/2014 Kaavaselostus

 

28

6368/2014 Ote ajantasa-asemakaavasta

 

29

6368/2014 Verkostot, liitteet 5.1...5.6

 

30

6368/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

                                                         

Valmistelija     

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa