Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Viranhaltijapäätökset_ajalta 1505_11062018.pdf

 

 

§ 44

Asianro 531/00.02.03/2018

 

 

Tiedonantoja

 

 

 

 

 

Asia nro

 

 

3800/2018                                     Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös korjattu versio 7.5.2018 ISAVI/1445/04.01.01/2018, ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / WG.palvelut, Piekanankuja 4 A 2, Kuopio.

 

4079/2016                                     Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 7.5.2018 ISAVI/2442/04.01.04/2018, MilaPro Oy, c/o Mehiläinen Oy, Milapro Oy on sulautunut Familar Oy:n

 

329/2018-81                                 Valviran päätös 25.5.2018 Dnro V/18418/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Med Group Oy, kotihoito Pohjois-Suomi, Kempeleentie 7 C 27, Oulu.

329/2018-82                                 Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 22.5.2018 ISAVI/961/04.02.00/2018, ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, TiLaMed Invest Oy, Haapaniemenkatu 40 E 16, Kuopio.

329/2018-83                                 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.5.2018 ISAVI/961/04.02.00/2018, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, TiLaMed Invest Oy, Haapaniemenkatu 40 E 16, Kuopio.

 

329/2018-84                                 Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 22.5.2018 ISAVI/2042/04.02.01/2018, Kuopion Ortofysio Oy, Kiuruntie 19, 70340 Kuopio.

 

329/2018-85                                 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.5.2018 ISAVI/2083/04.02.00/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen / toimipaikan ja palvelujen tuottajan osoitteen muutos, Optikko Poca Oy, Kauppakatu 28, Kuopio.

 

329/2018-86                                 Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 17.5.2018 ISAVI/1789/04.02.00/2018 ISAVI/1789/04.02.00/2018, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, J. Sundvall Oy, Sepänkatu 4 A 20, Kuopio.

 

329/2018-88                                 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.5.2018 ISAVI/1789/04.02.00/2018, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, toimipaikan lisäys, Savon Optiikka Oy, Instrumentarium Matkus Kuopio, Matkuksentie 60.

 

329/2018-93                                 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.6.2018 ISAVI/2051/04.02.00/2018, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, J. Sundvall Oy, Sepänkatu 4 A 20, Kuopio.

 

9096/2017-7                                 Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 4.6.2018 ISAVI/2295/04.01.01/2018, yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen, Mainiokoti Tiihotar, Tiihottarentie 4, Kuopio.

5175/2015-22                               Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.6.2018 ISAVI/2259/04.01.01/2018, yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen, Kotirinne, Inkiläntie 2 k, Kuopio.

 

344/2018-2                                    Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 4.6.2018 ISAVI/2257/04.01.01/2018, ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön lopettaminen, Karttulan Fysioterapia Ky, Kissakuusentie 2-4, Karttula.

 

329/2018-89                                 Valviran ilmoitus 18.5.2018 Dnro V/17804/2018, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Koulutusavain Oy, Käsityökatu 41, Kuopio.

 

329/2018-90                                 Valviran päätös 18.5.2018 Dnro V/17804/2018, Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Koulutusavain Oy, Käsityökatu 41, Kuopio.

 

329/2018-91                                 Valviran päätös 18.5.2018 Dnro V/17722/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Debora Oy, toimintaa potilaan kotona.

 

329/2018                                       Valviran ilmoitus 25.4.2018 Dnro V/8984/2018, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutokset, Coronaria Tietotaito Oy, Kauppakatu 39 A, Kuopio.

 

4405/2018                                     Valviran ohjauskirje 22.5.2018, Kuntien päätösten ennakkoarviointimenettelyssä (EVA) on parannettavaa.

 

429/2018                                        Pohjois-Savon liiton päätös 22.5.2018 EURA 2014/6364/09 02 01 01/2018/PSL, Tarjoomo hankkeelle on myönnetty rahoitusta 223 908€.

                                                          Hanke on toteutettava 1.6.2018-31.12.2019 välisenä aikana.

 

5175/2015                                     Itä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 21.5.2018 ISAVI/1679/04.01.01/2018 ja ISAVI/1839/04.01.01/2018, Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilöiden vaihtuminen, Työterapinen yhdistys r.y. Inkiläntie 7, Kuopio.

4601/2018                                     Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 29.5.2018 9/2018. Työnhaun voimassaolo ja toimeentulotuki.

9003/2017                                     Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomus 4.5.2018, Kierinniemen hoitokoti, Kierinniementie 85, Rautalampi

 

3634/2018                                     Valvontatarkastaja Kauko Pursiaisen tarkastuskertomus 23.4.2018, Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus, Kyöstilänmäen perhekoti Ky, Pielavesi

 

1866/2018-2                                 Kaupunginhallituksen päätös 4.6.2018 § 182, Psykologin viran perustaminen vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessissa.

 

 

                                                          Luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalla 15.5. – 11.6.2018.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

 

 

Liitteet

5

Viranhaltijapäätökset_ajalta 1505_11062018.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja

päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä

mainituissa viranhaltijapöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta (otto-oikeus)

lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtaja ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa