Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 37

Asianro 6303/02.02.02/2018

 

 

Siirtolinjat Kurkimäki - Hiltulanlahti rahoitus

 

 

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

Kurkimäki – Hiltulanlahti siirtolinjoja on rakennettu vuodesta 2017 alkaen ja työ jatkuu vielä vuoden 2019 kesään saakka. Hanketta on suunniteltu ja toteutettu vaiheittain. Tänä vuonna rakentamiseen on panostettu toisen ja kolmannen vaiheen osuudella. Neljäs vaihe jää vielä vuodelle 2019.

 

Talousarviossa on varattu hankkeelle yhteensä 4,5 M€, josta kuluvalle vuodelle 1,6 M€.

 

Tämän vuoden hankkeista kolmannelle vaiheelle on aiheutunut ennakoimattomia kustannuksia, jotka ylittävät kustannusarvion noin 200.000 eurolla. Suunnitelmista poiketen kohteessa tuli esille kalliota, jota jouduttiin louhimaan 1 719 m3. Louhinta aiheutti lisäkustannuksia noin 160.000 euroa. Louheen siirto ja tarvittavat täytemassat aiheuttivat lisäksi noin 40.000 euron kustannukset. Toinen merkittävä lisätyö aiheutui pehmeiköstä, jossa jouduttiin vaihtamaan massat kantaviksi. Tämä aiheutti noin 50.000 euron kustannukset. Tämä lisätyö voidaan kuitenkin sisällyttää talousarvion rahoitukseen.

 

Hankkeelle voidaan siirtää rahoitus talousarvion 2018 kohteesta Melalahden vedensaannin varmistaminen. Tämän kohteen yleissuunnitelma valmistuu tämän vuoden aikana, jonka jälkeen tehdään vielä toteutussuunnitelma. Toteutus siirtyy vuodelle 2019.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että johtokunta lisärahoittaa siirtolinjat Kurkimäki - Hiltulanlahti rakentamista 200.000 eurolla (vesijohdolle 100.000 € ja viemärille 100.000 €) Kuopion Veden vuoden 2018 talousarvion investointikohteesta ”Melalahden vedensaannin varmistaminen”.

                                                         

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Kuosmanen

puh. +358 44 718 5315

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen

 

Johtokunta hyväksyy vs. toimitusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa