Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
40   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
41   Pöytäkirjan tarkastajat
42 Pelastuslaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2019
43   Pelastustoimen yhteistoimintasopimus
44   Tiedoksiannot 2018

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje/Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Osmo Huopainen, puheenjohtaja
Mari Huohvanainen, varapuheenjohtaja
Tauno Lempinen
Pekka Kauppinen
Risto Kröger
Katri Kurtelius-Juntunen
Maarit Laaksorinne
 

Muut saapuvilla olleet
Harri Auvinen
kaupunginhallituksen edustaja
Erkki Asikainen, pelastuspäällikkö
esittelijä
Laura Natunen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
pöytäkirjanpitäjä