Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
45   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
46   Pöytäkirjantarkastajat
47   Pohjois-Karjalan sähkön osakkeiden myynnistä päättäminen
48   Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet vuodelle 2019
49   Omistajaohjausjaoston muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet
Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Antti Kivelä
Jaakko Kosunen
Minna Reijonen, poissa 17.12 - 17.14, 17.35 - 17.38 ja 17.46 - 18.02
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Pirjo Salmelainen, konserniohjauspäällikkö
 
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja
pöytäkirjanpitäjä