Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
93   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
94   Pöytäkirjantarkastajat
95   Kaupunginjohdon tapaaminen
96   Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen yhteenveto
97   Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu
98   Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet
Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja
Kalle Keinänen
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg

Muut saapuvilla olleet
Aleksi Paananen, tarkastuspäällikkö
esittelijä
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
klo 14.30 - 16.15, §:t 93-95
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
poissa
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
klo 14.30 - 16.15, §:t 93-95
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja,
Kaija Kähkönen, talouspäällikkö
poissa
klo 14.30 - 16.15, §:t 93-95
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
klo 14.30 - 16.15, §:t 93-95
Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö
klo 14.30 - 16.15, §:t 93-95
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja
klo 14.30 - 16.15, §:t 93-95
Terttu Ruotsalainen, henkilöstöjohtaja
klo 14.30 - 16.15, §:t 93-95
Sari Düssel, tarkastussihteeri
pöytäkirjanpitäjä