Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  7292/2018 Linja-autojen teippausvaihtoehdot A, B ja C

 

 

§ 52

Asianro 7292/08.01.00/2018

 

Linja-autojen yhtenäinen ilme Kuopion kaupunkiseudun Vilkku-liikenteessä

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion kaupunkiseudulla on käynnissä Viisaan liikkumisen hanke, johon Etelä-Savon Ely -keskus on myöntänyt EU:n aluekehitysrahoitusta.  Hankkeessa toteutetaan Kuopion kaupunginhallituksen 18.7.2016 hyväksymässä Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä, joilla vähennetään joko suoraan tai välillisesti alueen hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta lisäämällä kestävien liikkumismuotojen houkuttelevuutta henkilöautoiluun nähden.

 

Yhtenä toteutustoimenpiteenä on luoda Kuopion seudun viisaalle liikkumiselle yhtenäinen ilme, joka tulisi näkyä mm. linja-autoissa, pysäkeillä, informaatiossa, tapahtumissa ja markkinoinnissa.  Hankkeessa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne sai nimen Vilkku, jonka logo ja värimaailma tukevat Kuopion kaupungin yleistä markkinointi-ilmettä.

 

Brändinrakentamiseen erikoistunut Projectico Oy on laatinut luonnosvaihtoehtoja linja-autojen yhtenäiselle ulkoasulle, joista kolme julkistettiin yleisön arvioitavaksi. Yleisöäänestys kesti 2,5 viikkoa. Ääniä annettiin 2 232 kpl, ja eniten ääniä sai vaihtoehto C (46 % äänistä). Vaihtoehdot ovat liitteenä.

 

Yhtenäistä ulkoasua edellytettäisiin ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden aikana kilpailutettavissa paikallisliikenteen kohteissa (pienkalusto, linjat 4, 8, 30-40). Autojen teippaaminen valittuun ulkoasuun on liikenteenharjoittajan vastuulla. Siitä syntyvät kustannukset liikenteenharjoittajien on mahdollista sisällyttää tarjouksiinsa.

 

Koska tässä vaiheessa ei tiedetä, millaiset autot kilpailutettavaa liikennettä tulevat hoitamaan, tulisi pienet hienosäädöt teippaukseen olla mahdollisia. Niinpä valittavan luonnosvaihtoehdon värimaailma ja kuviointi olisivat pohjana toteutettavalle teippaukselle. Kaikilla autoilla olisi kutenkin yhtenäinen ilme.

 

Vaikutusten arviointi                Esityksellä parannetaan paikallisliikenteen imagoa ja houkuttelevuutta, jonka ansiosta matkustajamäärien toivotaan jatkavan kasvuaan. Esitys on siten ilmasto ja yritysvaikutuksiltaan myönteinen.

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se valitsee Vilkku-linja-autojen ulkoasun esitetyistä kolmesta teippausvaihtoehdosta.

 

 

Liitteet

1

7292/2018 Linja-autojen teippausvaihtoehdot A, B ja C

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta valitsi Vilkku-linja-autojen yhtenäisen ilmeen suunnittelun pohjaksi vaihtoehdon C.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa