Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
50   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
51   Pöytäkirjantarkastajat
52   Yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeäminen perustettaviin työterveyshuollon yhtiöihin
53   Yhtiökokousedustajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen Servica Oy:öön
54   Liikelaitoksille ja konserniyhteisöille vuodelle 2019 asetettavat tuloutustasot
55   Omistajaohjausjaoston muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
52,53ja54   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Omistajaohjausjaosto

Saapuvilla olleet jäsenet
Pekka Kantanen, puheenjohtaja
Antti Kivelä
Jaakko Kosunen
Minna Reijonen, poissa klo 12.07 - 12.12 ja 12.39 - 12.48 (§ 52 ja 54)
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja
 
Pirjo Salmelainen, konserniohjauspäällikkö
pöytäkirjanpitäjä