Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
45   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
46   Pöytäkirjantarkastajat
47 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvion II osavuosikatsaus
48 Sisäisen valvonnan raportti 1.1. - 31.8.2018
49   FIREFIT Cloud -tietojenkäsittelysopimus
50   Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin välinen palvelusopimus turvallisuusverkon palveluista
51   Sopimuskäytännön uudistaminen Työturvallisuuskortti -järjestelmässä
52 Sisäilmatilanne Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimipisteissä
53   Tiedoksiannot 2018

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
49-51   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje/Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Osallistuja Tehtävä
varapuheenjohtaja
puheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet