Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Talousarvio vuodelle 2019

 

 

§ 60

Asianro 6638/02.02.02/2018

 

 

Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019- 2022 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

 

Kaupunginvaltuusto asettanee 10.12.2018 kokouksessaan Kuopion Vedelle sitoviksi taloustavoitteiksi tuloutustavoitteen 3,780 M€, vuosikatteen tulee kattaa poistot sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys on 4 M€ ja lainojen lyhennys

0,99 M€. Muiksi tavoitteiksi kaupunginvaltuusto asettanee resurssiviisaan toimintatavan, osallistumisen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamisen (mittarina sairauspoissaolojen vähentäminen).

 

Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvioesityksen kokouksessaan 18.9.2017. Nyt esitettävä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on muuttunut lähinnä investointien sekä lainan ja lainankorkojen osalta.

 

Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2019 on 25,6 M€ (TA 2018 24,8 M€).  Vuoden 2019 liikevaihto sisältää taksankorotuksen vesi- ja jätevesimaksuihin sekä perusmaksuihin.

 

Käyttökustannukset ovat 12,0 M€ (TA 2018 11,8 M€). Pääomakustannukset ovat 12,9 M€ (TA 2018 12,3 M€).

 

Investointitaso on hyvin korkea, 13,5 M€. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 10,4 M€ ja laitosinvestointien osuus 3,1

M€.  Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 4,9 M€ ja verkostosaneerauksiin 4,4 M€.

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2017 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2018 ja 2019

talousarvioissa.

 

(1 000 €)                                        TP 2017              TA 2018             TA 2019                                         

Liikevaihto                                    25 100                24 850                  25 620

Liiketoiminnan kulut                 11 329               11 850                  12 030            

Toimintakate  13 771               13 000             13 590               

 

 

 

 

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2017-2019.

 

(1 000 €)                                        TP 2017              TA 2018             TA 2019

 

Investoinnit                                    8 868                   14 215               13 500

Tulot                                                           0                        15                        0

Investoinnit netto                      8 868                 14 200               13 500

 

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

 

(1 000 €)                                        TP 2017              TA 2018             TA 2019

 

                                                          Verkosto                                       6 882                  7 375                 10 430

                                                          Laitokset                                        1 986                  6 840                  3 070

 

Vaikutusten arviointi                _

 

 

 

 

Liitteet

1

Talousarvio vuodelle 2019

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kirsti Sinkkonen

puh. +358 44 718 5352

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta-ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2011.

 

 

Päätös                                            Toimitusjohtaja jakoi kokouksessa läsnäolijoille korjatun investointien yhteenvetosivun. Aiemmassa yhteenvedossa Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen loppurahoitus oli väärin 0,3 M€. Oikea luku on 0,5 M€. Samoin Reposaaren purkusumma oli virheellisesti 0,2 M€. Oikea luku on 50 000 €.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa