Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 62

Asianro 10061/02.02.02/2018

 

 

Tonttiliittymien rahoitus

 

 

Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen
Kuopion Veden verkosto

 

Tonttiliittymien rakentamista on rahoitettu vuoden 2018 talousarviossa 200.000 euroa. Kustannuksia on kertymässä n. 150.000€ yli talousarvion. Vuonna 2018 on rakennettu useisiin kohteisiin pitkiä, kymmenien metrien pituisia tonttijohtoja. Esimerkiksi Metsäkummuntie 6, Pirtinkaari 30 ja Melankatu 15. Näissä kohteissa rakennettavat matkat olivat 45 - 60 metriä.  Aikaisemmin näiden pitkien tonttijohtojen rakentamiskustannuksista osa on laskutettu liittyjältä. Laskutusta on muutettu tasapuolisuuden vuoksi siten, että yksittäiset asiakkaat eivät joudu maksamaan poikkeavia maksuja. Lisäksi kohteiden asfaltointikustannukset ovat nousseet aikaisempiin vuosiin verrattuna. Rakennettavia tonttiliittymiä on myös ollut noin kymmenen enemmän kuin vuonna 2017.

 

Tonttijohtojen rakentamiseen on varattu talousarviossa 100 000 euroa pienempi määräraha, kun hulevesiliittymien rakentamiskustannukset siirtyivät kaupungille 1.1.2018. Tämä ei kuitenkaan tuonut merkittävää säästöä vesihuollon tonttiliittymille.  

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että johtokunta rahoittaa ”Tonttiliittymien rakentaminen” kohteelle rahoituksen 150.000 euroa, Kuopion Veden vuoden 2018 talousarvion kohteesta ”Päävesijohto ja jätevesiviemäri Savilahti - Volttikatu”.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Kuosmanen

puh. +358 44 718 5315

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa