Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  8480/2016 Toimintasääntömuutokset 13 c § Alueellinen rakennusvalvonta
  8480/2016 Liitekartta

 

 

§ 79

Asianro 8480/00.01.01/2016

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön muuttaminen / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

                                                      Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat lakisääteisiä (maankäyttö- ja rakennuslaki). Kuopiossa alueellisen rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii ympäristö- ja rakennuslautakunta.

 

Rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan siirtämiseen sovelletaan mitä kuntalaissa säädetään. Kuopiossa on siirretty päätösvaltaa lupa-asioissa ja valvonta-asioissa eri laajuudessaan rakennustarkastajalle ja muille rakennusvalvonnan viranhaltijoille.

 

Tämä muutosesitys sisältää muutoksia ja korjauksia rakennusvalvontaviranomaistehtävien delegointeihin keskeisen kaupunkialueen osalta mm. uuden keskeisen kaupunkialueen rakennuslupainsinöörin toimivallan lisäyksen ja muutokset valvonta-arkkitehdin toimivaltaan.

 

Toimivaltaa esitetään muutettavaksi siten, että valvonta-arkkitehti pääasiallisesti tehtävässään valvoo rakennusten kunnossapitoa ja rakennetun ympäristön hoitoa sekä vastaa rakennusrekisteriselvityksiin liittyvistä toimenpiteistä.

 

Rakennuslupainsinöörien toimialueisiin esitetään lisättäväksi keskeisen kaupunkialueen rakennuslupainsinöörin toimivalta. Rakennuslupainsinööri vastaa pientalojen ja vastaavien rakennushankkeiden ohjauksesta, neuvonnasta ja päätöksenteosta.

 

Esityslistan liitteenä on alueellisen rakennusvalvonnan (13 c §) toimintasääntömuutosesitys, joissa muutettavaksi esitetyt kohdat on merkitty punaisella ja kumottavat kohdat yliviivauksella.

 

 

Esitys                                            Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy liitteenä olevat muutokset kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 13 c §:ään 1.11.2018 alkaen.

 

Liitteet

10

8480/2016 Toimintasääntömuutokset  13 c § Alueellinen rakennusvalvonta

 

11

8480/2016 Liitekartta

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa