Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 81

Asianro 3168/10.03.00.00/2018

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 50 / Sähköjohdon sijoittaminen tilojen 476-402-9-18 (Lyytikkälä), 476-402-11-62 (Kaapola) ja 476-402-9-99 (Särkkä) alueelle

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

                                           Tiivistelmä

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 28.6.2018 § 50 myöntänyt luvan sijoittaa 20 kV:n keskijänniteilmajohto tilojen Lyytikkälä 476-402-9-18, Kaapola 476-402-11-62 ja Särkkä 476-402-9-99 alueille. Asianosaiset ovat valittaneet päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

                                                     

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausunnossaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavaa:

 

                                                      Ympäristö- ja rakennuslautakunta toistaa aiemmin päätöksen 28.6.2018 § 50 perustelut ja toteaa valituksessa esitettyihin Savon Voima Verkko Oy:n tekemän kustannusvertailun ylimitoitukseen, että kustannukset ovat yhdenmukaisia alueellisesti hakijan muiden hakemusten ja niissä esitettyjen yksikkökustannusten kanssa maakaapeloinnin ja ilmajohtojen välillä. Yleisesti ilmajohtojen sijoittaminen on siis yli kolme kertaa edullisempi vaihtoehto maakaapelointiin nähden.

 

Valituksen liitteenä olevaan tutkimusvertailuun keskijänniteverkon maakaapeloinnin kannattavuudesta vuodelta 2012 mainittakoon että tutkimuksen kustannukset ovat jo vanhentunutta tietoa, mutta myös selkeästi osoittavat kustannusvertailun olevan linjassaan maakaapeloinnin ja ilmajohdonsijoittamisen väliltä yksikköhintoja vertailtaessa. On myös huomioitava, että maakaapeloinnille tulee teknisen toteutuksen vuoksi pituutta enemmän kuin ilmajohdoille, koska toiminta varmuuden takaamiseksi on haarajohto-osuudet rakennettava renkaaseen mikä vaatii noin kaksinkertaisen määrän kaapelia.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että valitus tulee hylätä ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018 § 50 pysyttää voimassa.

 

 

Lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle lähetetään:

       Saantitodistusjäljennökset

       Päätösotteet 29.6.2018

       Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 28.6.2018

       Savon Voima Verkko Oy:n hakemus 18.4.2018 liitteineen

       Vastinepyynnöt 19.4.2018

       Maanomistajien vastine 4.5.2018

       Vastinepyynnöt 7.5.2018

       Maanomistajien täydentävä vastine 18.5.2018 (liite kandidaatintyö 18.5.2012)

       Vastinepyyntö 21.5.2018

       Hakijan vastine 23.5.2018

       Sähköpostikirjeenvaihto 24.5.2018: Savon Voima Verkko Oy/rak. lupains. Niko Karvonen

 

 

Liitteet

13

3168/2018 Lausuntopyyntö ja valitus (Ei julkaista internetissä)

 

                                                      Valmistelija                                                         

Niko Karvonen

puh. +358 44 718 5179

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa