Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 82

Asianro 76/00.02.03/2018

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2018

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

                                                      Itä-Suomen aluehallintovirasto päätös Dnro ISAVI/2190/2018/ 2.10.2018, asia: Siikarannan matkailukeskuksen terassin, laiturin ja laivalaiturin rakentaminen ja valmistelulupa, Kuopio.

 

Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 72-76/ 14.9.-19.9.2018

-        Hankinta- ym. sopimukset §:t 16-21/ 14.9.-8.10.2018

 

Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 28-33/ 17.9.-25.9.2018

 

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

-        Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 10.9.–3.10.2018 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi/lupapaatokset).

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Pääkkönen

puh. +358 17 18 2189

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                                      Puheenjohtaja lisäsi tiedonantoihin Aluehallintoviraston kirjeen 11.9.2018 ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynti 14.11.2018, johon

pyydetään osallistumaan lautakunnan jäseniä. Lautakunta nimesi osallistujaksi Tiina Viljakaisen.                          

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa