Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
77   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
78   Pöytäkirjantarkastajat
79   Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne
80 Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja tilojen vuokrauksesta vuosina 2018 - 2022/ Bright Eye ja Sport Oy
81 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen kylätalolinjauksen laatimisesta
82 Hyvinvoinnin edistämisen johtajan Janne Hentusen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2019 lukien
83 Tiedonannot 7.11.2018

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
80   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Liisa Pietikäinen, puheenjohtaja
Mikko Lankinen, varapuheenjohtaja
Ritva Hakulinen
Saara Hanhela
Kari Hartikainen
Tsega Kiflie
Jarmo Nykänen
Poissa: Emmi Reijula
Hetti Rytsy, poistui klo 17.45 § 82
Teija Savolainen-Lipponen
Iiro Väisälä