Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
311   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
312   Pöytäkirjantarkastajat
313 Servica Oy:n lainaehtojen ja konsernitilin limiittivaltuuden hyväksyminen
314   Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle/hallintoriitahakemus/Kaavin kunta
315   Kh:n tiedonantoja
316 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2022

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
313   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus

Saapuvilla olleet jäsenet
Antti Kivelä, puheenjohtaja
Pekka Kantanen, 1. varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen, 2. varapuheenjohtaja
Harri Auvinen
Nelli Berg-Väänänen
Tiina Kaartinen
Minna Reijonen
Leila Savolainen
Tapio Tolppanen
Erkki Virtanen
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet
Riitta Puustinen, taloussuunnitelija
klo 13.20-15.40
Riitta Kokkonen, talouspäällikkö
klo 13.20-15.40
Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö
klo 13.20-15.40
Pauliina Pietikäinen, va. talousjohtaja
klo 13.20-15.40
Terttu Ruotsalainen, henkilöstöjohtaja
klo 13.20-15.40
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
 
Sari Raassina
valtuuston puheenjohtaja
Markku Rossi
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuula Väätäinen
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
 
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
 
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä