Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
30   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
31   Pöytäkirjantarkastajat
32 Pitäjäraadeilta tulleiden teiden, kevyen liikenteen väylien rakentamisen ja liikenneturvallisuuteen liittyvien aloitteiden pohjalta käynnistettävä kehittämistyö
33   Kuopion koillisen maaseutualueen kouluverkkotarkastelu ja valmistelun tilannekatsaus
34   Muut asiat / Lähidemokratiajaosto

Saapuvilla olleet jäsenet
Jaakko Kosunen, puheenjohtaja
Harri Auvinen, varapuheenjohtaja
Ari (Allu) Koskinen
Minna Reijonen

Muut saapuvilla olleet
Liisa Jokela, aluekoordinaattori
pöytäkirjanpitäjä