Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3   Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2019 - 2022
4   Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2019
5 Kuopion kaupungin liittyminen Kuopio Health osuuskuntaan perustajajäsenenä
6 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen kylätalolinjauksen laatimisesta
7 Valtuustoaloite / tuki vanhemmuutta harkitseville
8 Valtuustoaloite / ohjelman laatiminen Kuopion kaupungin 60-vuotta täyttäneiden työntekijöiden työssäjaksamisen tukemiseksi
9 Valtuustoaloite / puheterapiapalvelun saatavuus Kuopion kaupungissa
10 Valtuustoaloite / puheterapeutin koulutuksen järjestämisen edesauttaminen Kuopioon