Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Viranhaltijapäätökset ajalta 10.6.2019-29.8.2019.pdf

 

 

§ 47

Asianro 285/00.02.03/2019

 

 

Tiedoksiannot 9 2019 / Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

 

 

 

 

Saapuneet kirjeet:

-          Sisäministeriön kirje: Lausuntopyyntö pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmaluonnoksesta (1009/2019), 16.8.2019,

-          Sisäministeriön kirje: Esitys Pelastusopiston varautumiskoulutukseksi 2020 (5146/2019), 14.8.2019,

-          Sisäministeriön kirje: Lausuntopyyntö luonnoksesta viranomaisten yhteisen kenttäjohtajajärjestelmän (KEJO) ylläpito-vaiheen hallintamalliksi (6641/2019), 3.9.2019,

-          Suomen Palomiesliiton SPAL ry:n kirje: Tiedustelu koskien Pohjois-Savon pelastuslaitoksen johtotiimin päätöstä korvaavan työn toimintamallista (6469/2019), 1.8.2019,

-          Pelastusopiston kirje: Lakisääteinen varautumiskoulutus vuonna 2020 sekä suunnitelmat vuodelle 2021 (6377/2019), 26.7.2019,

-          Aluehallintoviraston kirje: Hallintokantelu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstön kelpoisuudesta, Selvityspyynnön käsittely (6067/2019), 1.7.2019,

-          Palosuojelurahaston kirje: Päätös; Pohjois-Savon pelastuslaitos; Suurtehovaroittimet Keiteleelle ja Vehmersalmeen (1686/2019), 26.6.2019,

-          Palosuojelurahaston kirje: Päätös; Pohjois-Savon pelastuslaitos; raivausauto, Kuopio (1685/2019), 26.6.2019,

-          Palosuojelurahaston kirje: Päätös; Pohjois-Savon pelastuslaitos; sammutusauto, Kuopio (1683/2019), 26.6.2019,

-          Valtiovarainministeriön kirje: Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa (5527/2019), 14.6.2019,

-          Kansallisarkiston kirje: Maakuntavalmisteluorganisaatioiden arkistojen käsittely (5117/2019), 4.6.2019,

-          Iisalmen kaupungin kirje: Ote: Iisalmen paloaseman pysäköintijärjestelyt, Tekninen lautakunta 20.8.2019 (4324/2019), 23.8.2019,

-          Sisäministeriön kirje: Poikkeusolojen riskianalyysi-hankkeen hankeryhmän muutos (3619/2019), 2.9.2019,

-          Sisäministeriön kirje: Lausuntopyyntö – luonnos hallituksen esitykseksi laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (7236/2019), 30.8.2019.

                                                         

                                                          Viranhaltijapäätökset ajalta 10.6.2019 – 29.8.2019

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

 

Liitteet

10

Viranhaltijapäätökset ajalta 10.6.2019-29.8.2019.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Aluepelastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet tiedoksi ja päättää, ettei se ota viranhaltijapäätöksiä päätettäväkseen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa