Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 34

Asianro 7156/08.01.00/2018

 

 

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten talousarvioiden toteutuminen 1.1.-31.7.2019

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion ja Siilinjärven avoimen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä vastaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Lisäksi lautakunta vastaa Kuopion lakisääteisten koulukuljetusten järjestämisestä. Siilinjärvi vastaa omien lakisääteisten kuljetusten järjestämisestä lukuun ottamatta avoimella joukkoliikenteellä hoidettavia kuljetuksia.

 

Kuopiossa joukkoliikenteelle ja henkilökuljetuksille laaditaan vuosittain oma talousarvio osana kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota. Talousarvion käyttösuunnitelmassa esitetyt Kuopion ja Siilinjärven yhteisen liikenteen tulot ja menot ovat koko toimivalta-aluetta käsittäviä lukuja, ja ne on tasattu Kuopion nettoluvuiksi tulo- ja menopuolelle kirjatuilla Siilinjärven osuuksilla. Viranomaistoiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa.

 

Siilinjärven talousarviossa joukkoliikenne on omana tulosalueenaan. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää joukkoliikennepalveluja työ-, koulu- ja asiointiliikenteen tarpeisiin. Siilinjärven sisäisen liikenteen tulot ja menot sisältyvät Siilinjärven talousarvioon. 

Talousarvioiden toteutuminen 1.1. - 31.7.2019

 

Kuopio                                            Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelmaan 2019 on kirjattu joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestämisen menoiksi 20 972 000 € ja tuloiksi 15 030 000 € eli nettomenoiksi 5 942 000 €. 

 

Seurantaraportin mukaan käyttösuunnitelman mukaisten toimintakulujen toteutumisaste oli heinäkuun loppuun mennessä 49 % ja toimintatuottojen 57 %.


Merkittävimmät tulot

 

 

Talousarvio €

  Toteutuma    €

Toteutuma- %

Lipputulot, avoin joukkoliikenne

   9 150 000

  5 394 647

       59

Sisäinen palvelusopimusmyynti

   5 010 000

  2 916 667

       58

Valtionapu
*koko toimivalta-alue

      950 000

        0

        0

Kelan koulumatkatuki
*koko toimivalta-alue

      400 000

    502 026

      126

Kela-lippujen omavastuu
*koko toimivalta-alue

      180 000

    100 842

       56

Viisaan liikkumisen    EAKR-rahoitus

      245 000

      35 234

       14

 

Lipputuloja on kertynyt 11,3 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2018. Erityisesti mobiililipun suosio maksuvälineenä on kasvanut, joka on osaltaan lisännyt lipputuloja. Matkustajamäärä paikallisliikenteessä on kasvanut samalla ajanjaksolla 8,8 % ja maaseutuliikenteessä 3 %.

 

Valtionapua on anottu hyväksytyn aiesopimuksen mukaisesti alkuvuodelle (515 000 €), mutta maksatuspäätöstä ei ole vielä saatu. Avustus jaetaan kuntien kesken kustannusten suhteessa.

 

Merkittävimmät menot

 

 

Talousarvio €

Toteutuma €

Toteutuma-%

Liikennöintikorvaukset,
avoin joukkoliikenne,
sis. Siilinjärven osuuden

  15 600 000

  7 361 529

      47

Koulu- ja esikoulukuljetukset

    4 780 000

  2 299 123

      48

ICT-kulut
(*viisaan liikkumisen hanke)

       785 000
    (*350 000)

     297 696
   (*80 982)

      37

Henkilöstökulut

      566 600

     335 056

      59

Konsulttipalvelut ja viisaan liikkumisen hanke (*)

      550 000

      112 131
    (*46 065)

      20

 

Liikennöinnistä maksettavat liikennöinti- ja nousukorvauskustannukset ovat kasvaneet 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosa kustannusten noususta on tullut vuorotarjonnan parantamisesta sekä markkinaehtoiselle liikenteelle maksettavista nousukorvauksista Waltti-lipun käytöstä liikenteessä. Liikennöintikorvausten kustannusindeksin nousu on ollut maltillista (0,6 %).

 

Siilinjärvi                                        Siilinjärven talousarvioon on kirjattu kuluvalle vuodelle avoimen joukkoliikenteen tuloiksi 1 585 748 € ja kuluiksi 2 485 449 € eli toimintakatteeksi

899 701 €. Merkittävin tulolähde on lipputulot (929 207 €) ja menoerä palvelujen ostot (2 480 677 €).

 

Siilinjärvellä toimintatuotoista on toteutunut 687 095 € eli 43 % arvioidusta. Tuotosta 450 162 € oli lipputuloja. Tuottojen edellistä vuotta suurempi kertymä syntyi pääosin ennakoitua suuremmasta opiskelijoiden Kela-tuettujen matkojen määrästä.

 

Toimintakuluista on toteutunut 1 251 028 € eli 50 %. Kustannus on syntynyt lähes kokonaisuudessaan palvelujen ostoista, joka sisälsi mm. avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaukset 1 098 332 €. Toimintakatteen toteutuma oli 64,6 %.

 

Maaliskuussa käyttöönotetun Siilinjärven kuntakausilipun tukikustannukset olivat kesäkuun loppuun mennessä 16 000 €. Lippuja myytiin 87 kpl, joista 80 % oli kolmen ja kahdentoista kuukauden kausilippuja.

 

Asiaa selostetaan kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                               Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se merkitsee tarkastelun talousarviotilanteesta tiedoksi.

                                                         

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 44 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa