Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 37

Asianro 6435/02.05.00.00/2019

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen koskien vesi- ja jätevesilaskun hyvitysanomuksen päätöstä (päätös 6435/2019)

 

 

Tuotantopäällikkö Markku Lehtola
Kuopion Vesi / Vedentuotanto

 

 

Asiakas vaatii oikaisuvaatimuksessaan muutosta Kuopion Veden päätökseen 6435/2019. Päätöksessä Kuopion Vesi katsoi, ettei asiassa ole perusteita asiakkaan vaatimille vesimaksujen hyvitykselle.

 

Oikaisuvaatimuksessaan asiakas vaatii palautettavaksi vuosijakson 2019/2019 keskimääräisen vedenkulutuksen ylittävän osuuden. Asiakas epäilee vesimittarin asennuksen tai roskan aiheuttaneen väärän mittauslukeman. Kuopion Vesi on vastineessaan todennut, että kiinteistöön asennettu vesimittari on testattu Kuopion Veden testauspenkissä, jonka perusteella mittarin virhenäyttämä oli +2,48 %. Tämä täyttää Kuopin Veden toimitusehtojen mukaisen mittaustarkkuuden. Mittari oli asennettu Kuopion Veden ohjeiden ja käytänteiden mukaisesti.

 

Asiakas viittaa oikaisuvaatimuksessa siihen, että testipenkissä on eri olosuhteet kuin vesijohtoverkostossa. Lisäksi asiakas huomauttaa, että vesimittarin on ollut asennettuna kiinteistössä 12 vuotta.

 

Kyseinen vesimittari on asennettu kiinteistöön 16.10.2012, eli mittari oli noin 7 vuotta vanha. Kuopion Veden käyttämä vesimittarien testauspenkki on suunniteltu nimenomaan vesimittarien testausta varten ja se huolletaan ja kalibroidaan säännöllisesti. Testauspenkillä testataan kaikki Kuopion Veden käytöstä poistetut vesimittarit.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Kuopion Vesi toteaa, ettei oikaisuvaatimuksessa ole osoitettavissa mitään uutta seikkaa, jonka perusteella asiakkaan vesimaksut voitaisiin palauttaa keskimääräisen ylittävältä osuudelta. Asiakas voi omalla kustannuksellaan lähettää vesimittarin toiseen tarkistusmittauksia tekevään laitokseen.

 

Liitteet

1

Asiakkaan vaade

 

2

Tarkistusraportti

 

3

Toimitusjohtajan päätös 6435/2019

 

4

Oikaisuvaatimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Markku Lehtola

puh. +358 44 718 5361

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                           Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy tuotantopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa