Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
39   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
40   Pöytäkirjantarkastajat
41   Vuoden 2019 investointikohteiden rahoitusten ylitykset
42   Karttulan jätevedenpuhdistamon ilma-vesilämpöpumpun hankinnan rahoitus
43   Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvion muutos 2019
44   Asiakaspalvelututkimukset 2019
45   Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
41-42   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Eero Eloranta, puheenjohtaja
Hanna Niemi, varapuheenjohtaja
Jussi Hakala
Anja Lappi-Hautamäki
Risto Sinervuo
Varpu Puskala
Pasi Rissanen

Muut saapuvilla olleet
Kirsi Laamanen, toimitusjohtaja
Jani Koski, verkostopäällikkö
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
asia 3
Hannu Kananen
kaupunginhallituksen edustaja