Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 43

Asianro 231/00.02.03/2019

 

 

Joukkoliikennelautakunnan tiedonannot 2019

 

 

 

Viranhaltijapäätökset ajalla 11.9. – 7.10.2019

 

 

 

                                                         

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                                          Muut asiat:

                                                          - Keskusteltiin Haminalahden koulukuljetuksista.

                                                          - Käytiin läpi elo-syyskuun vaihteessa tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sekä niiden perusteella määritellyt bonukset liikennöitsijöille.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa