Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
65   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
66   Pöytäkirjantarkastajat
67   Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 talousarvion valmistelu
68   Menestyneiden kuopiolaisten urheilijoiden palkitseminen vuonna 2019
69 Kuopion Tenniskeskus Oy:n hakemus / Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto
70 Tiedonannot 17.10.2019

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
68   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
 
Mikko Lankinen, puheenjohtaja
Kaisa Kantele, Liisa Pietikäisen varajäsen
Ritva Hakulinen
(Poissa: Saara Hanhela)
Kari Hartikainen
Tsega Kiflie, saapui klo 16.04 § 67
Jarmo Nykänen
Emmi Reijula
Hetti Rytsy, saapui klo 16.08 § 67
Teija Savolainen-Lipponen
Iiro Väisälä

Muut saapuvilla olleet
Leila Savolainen
kaupunginhallituksen edustaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
esittelijä
Raija Heinonen, talouspäällikkö
 
Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja
 
(Poissa: Oona Karttunen
Nuorisovaltuuston edustaja)
Pekka Savolainen, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
pöytäkirjanpitäjä