Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 48

Asianro 9410/08.01.00/2018

 

 

Kuopion sähköbussiliikenteen etenemispolun tarkentaminen

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt käyttövoimaselvityksen 29.11.2018.Kaupunginhallitus puolestaan hyväksyi selvityksen 10.12.2018. Joukkoliikennelautakunta ja kaupunginhallitus ovat hyväksyneet seuraavan etenemispolun ja suositukset:

 

1)       Uusiutuvan dieselin käytöstä annetaan lisäpisteitä seuraavilla kilpailuttamiskierroksilla.

2)       Liikennettä seuraavan kerran kilpailutettaessa vuonna 2021 tai 2022 edellytetään sähköbusseja (6 sähköbussia)

3)       Saatujen kokemusten perusteella sähköbussiliikennettä voidaan lisätä vuodesta 2025 alkaen.

4)       Biokaasua käyttävään kaasubussiliikenteeseen voidaan siirtyä vuonna 2026, mikäli biokaasua jalostetaan tällöin Kuopion seudulla liikennekäyttöön.

5)       Ennen kilpailutusta liikennöitsijöiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua.

 

Etenemispolkua voidaan päivittää ja tarkentaa uusien tietojen ilmentyessä.

 

29.11.2018 kokouksessa joukkoliikennelautakunta päättää käynnistää selvityksen linja-autoliikenteen sähköistämiseksi etenemispolun 2. vaiheen mukaisesti. Selvityksen laatiminen tilataan yhdeltä puitesopimuskumppanina olevalta konsultilta.

 

Tämän työn perusteella etenemispolkua esitetään muutettavaksi seuraavaksi:

 

1)       Vuonna 2021 alkavassa liikennöintikohteessa ¾ vaaditaan 9 sähköbussia. Muun kaluston osalta ja muissa kohteissa annetaan lisäpisteitä linjakilometrien suhteessa, mikäli liikennöinti tapahtuu sähköbusseilla tai uusiutuvalla biodieselillä

2)       Liikennöitsijät vastaavat latausinfran rakentamisesta. Lataus perustuu hidaslataukseen. Kuopion Energia vastaa neljän hidaslatauspaikan rakentamisesta Maljalahden kadulle ja kahden rakentamisesta Kuopion Porttiin.

3)       2.8.2021 alkaen tehtävissä liikennöintisopimuksissa sovelletaan CVD (Clean Vehicle directive) vähimmäisvaatimuksia. Sähköä, kaasua uusiutuvaa biodieseliä koskeva vähimmäisvaatimus voidaan kohdentaa tarkastelukaudella yksittäisiin kohteisiin.

4)       Saatujen kokemusten perusteella arvioidaan, millä tavoin liikennettä kilpailutetaan myöhemmin.

5)       Biokaasua käyttävään bussiliikenteeseen voidaan siirtyä vuonna 2026, mikäli biokaasua jalostetaan Kuopion seudulla tällöin liikennekäyttöön.

6)       Ennen kilpailutuksia liikennöitsijöiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua. 

 

Etenemispolkua voidaan päivittää ja tarkentaa uusien tietojen ilmaantuessa.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyy esitetyn etenemispolun päivityksen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Antti Tirkkonen

puh. +358 44 718 5316

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä muutti etenemispolun muutoksia koskevaa tekstiä seuraavasti:

- Kohdan 1) tekstin seuraavaksi: Vuonna 2021 käynnistyvissä liikennöintikohteissa 3 ja 4 vaaditaan yhdeksän sähköbussia. Kohteiden muun kaluston osalta annetaan lisäpisteitä, mikäli liikennöinti tapahtuu sähköllä tai uusiutuvalla biodieselillä.

- Kohdan 3) tekstiä siten, että 2.8.2021 alkaen tehtävissä liikennöintisopimuksissa korvataan julkaistavissa tarjouspyynnöissä sovelletaan CDV –vähimmäisvaatimuksia.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa