Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  9214/2019 Kuopion älykäs liikenneinfra - selvitystyön rahoitushakemus
  9214/2019 Kuopion älykäs liikenneinfra - investointityön rahoitushakemus

 

 

§ 49

Asianro 9214/08.01.00/2019

 

 

Liikenteen älyratkaisut - hankkeen käynnistäminen

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen

 

Kuopion kaupunkiseudun viisaan liikkumisen hanke päättyi syyskuun lopussa. Hankkeessa saatiin kehitettyä seudun joukkoliikennejärjestelmää monilla uusilla palveluilla. Käynnistyneitä palveluja haluttaisiin kehittää edelleen.

 

Etelä-Savon Ely -keskus on tarjonnut jatkotyölle kansallista rahoitusta (70 % toteutuvista kustannuksista). Hanke sisältäisi ’Kuopion älykäs liikenneinfra’ –selvityshankkeen ja –investointihankkeen. Rahoitushakemukset (liitteinä) on jätetty, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.

 

Hanke tukisi alueellisia sekä Kuopion omien suunnitelmien ja strategioiden toteutumista sekä auttaisi osaltaan saavuttamaan EU-tasoisia päästötavoitteita.

 

 

Selvityshanke                              Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat:

-          edistää kestävää liikkumista (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) sekä vähentää liikenteestä syntyviä kasvihuonepäästöjä

-          avata uusia liiketoiminta- ja testausmahdollisuuksia innovatiivisia liikenteen älyratkaisuja kehittäville yrityksille

-          parantaa liikenteen sujuvuutta Kuopion kaupunkialueella ja siten parantaa yritysten saavutettavuutta

 

Selvityshankkeen toimenpiteet muodostuisivat älyliikenneselvityksistä, joita tehtäisiin:

-          kaupunkipyöräjärjestelmän rajapinnoista muihin järjestelmiin pyörien käytön helpottamiseksi ja matkaketjujen muodostamisen helpottamiseksi sekä järjestelmän rahoituksen liiketoimintamalleista uusien palvelu- ja liiketoimintamallien luomiseksi

-          älykkäistä liikennemittausratkaisuista mm. tekoälyn hyödyntämisessä liikennevirtojen analysoimisessa ja ohjaamisessa sekä mm. linja-autosta poistuvien matkustajamäärien mittaamiseksi

-          autonomisista busseista ja niiden testausmahdollisuuksista esim. Savilahden kampusalueella

-          liikenteen tilannekuvajärjestelmien kehittämisestä esim. ruuhkatilanteissa liikenteen ohjaamiseksi toiselle reitille liikenteen sujuvuuden parantamiseksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Investointihanke                        Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat:

-          edistää vähähiilisyyttä ja vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä

-          sujuvoittaa liikennettä varsinkin Savilahden alueella

-          parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta liikennevaloetuuksilla ja sitä myötä kasvattaa käyttäjämääriä

-          edistää sähköbussien käyttöönottoa alueen paikallisliikenteessä

-          parantaa alueen pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia syntyvien älyliikenteen ratkaisujen avulla

 

Investointihankkeen toimenpiteet muodostuvat kahdesta hankekokonaisuudesta:

-          tekoälyä optimoinnissa hyödyntävän liikennevalojärjestelmän rakentaminen reitille Puijonlaaksontie –Savilahdentie – Tasavallankatu liikenneruuhkien vähentämiseksi ja siten joukkoliikenteen sujuvuuden parantamiseksi

-          kuuden älytekniikkaa sisältävän sähköbussien latausaseman rakentaminen Maljalahdenkadulle ja tulevaan Matkakeskukseen

                                                         

Kustannukset                              Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 708 800 euroa. Tästä Ely –keskuksen avustus (70 %) kattaisi 496 160 euroa eli kaupungille jäisi 212 640 euroa. Kuopion joukkoliikenne ja henkilökuljetukset -yksikön vastattavaksi jäisi henkilöresurssin kustannuksista (yksi henkilö kahdeksi vuodeksi, 120 000 euroa) 30 % eli yhteensä 36 000 euroa (18 000 euroa/vuosi). Kuopio vastaa omarahoitusosuudesta.

 

Vaikutusten arviointi                Hankkeella edistetään vähähiilisyyttä ja päästötavoitteiden saavuttamismahdollisuuksia sekä parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, joten päätös on ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle päätettäväksi, että ’Liikenteen älyratkaisut’ – hanke käynnistetään, jos hankkeelle saadaan Ely –keskukselta avustusta 70 % toteutuvista kustannuksista.

 

Liitteet

1

9214/2019 Kuopion älykäs liikenneinfra - selvitystyön rahoitushakemus

 

2

9214/2019 Kuopion älykäs liikenneinfra - investointityön rahoitushakemus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Huhtinen

puh. +358 44 718 5327

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa