Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32   Pöytäkirjantarkastajat
33   Mestarin ajankohtaiset asiat
34   Muut asiat / 12.11.2019 / Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
35 KTL tiedonannot / 12.11.2019

Saapuvilla olleet jäsenet
Marjatta Parviainen, puheenjohtaja
Petteri Heikkinen, varapuheenjohtaja, poissa
Pirjo Eskelinen
Eeva Happonen, saapui klo 15.10
Ilkka Hirvonen
Markku Miettinen
Taneli Vartiainen

Muut saapuvilla olleet
Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja
esittelijä
Erkki Virtanen, poissa
kaupunginhallituksen varaedustaja
Terhi Holländer, talous- ja henkilöstöpäällikkö
pöytäkirjanpitäjä