Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3 Kuopion Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2019
4   Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
3   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Eero Eloranta, puheenjohtaja
Jussi Hakala
Anja Lappi-Hautamäki
Ari Orsjoki
Varpu Puskala
Pasi Rissanen

Muut saapuvilla olleet
Kirsi Laamanen, toimitusjohtaja
esittelijä
Hannu Kananen
kaupunginhallituksen edustaja