Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
21   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
22   Pöytäkirjan tarkastajat
23   Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouskutsun lähettäminen nopeutetussa aikataulussa
24   Tartuntalain 58 §:n toimenpiteistä päättäminen Kuopion kaupungissa

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
§ 24   Liite F Hallintovalitus

Saapuvilla olleet jäsenet
Neeta Röppänen, puheenjohtaja
Vesa Linnanmäki, varapuheenjohtaja
Tanja Airaksinen
Tanja Kaipainen
Laura Meriluoto
Marjatta Parviainen
Esa Pitkänen
Olli-Pekka Ryynänen
Risto Lappalainen, varajäsen
Simo Suksi