Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

25 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Päätösehdotus

 

Puheenjohtaja:

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös                                          Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Lautakunta hyväksyi, että jäsen Hanna Nevala on kokouksessa läsnä sähköisesti teams-järjestelmän kautta.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa