Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 31

Asianro 2361/06.00.00/2020

 

 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen, kasvatus- ja perheneuvonnan ja perhekeskusten asemoituminen avohoidon avainprosessiin 1.10.2020 alkaen

 

 

Va. terveysjohtaja Pertti Lipponen
Terveyspalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                     

                                                      Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen poisti esityksen 18.2.2020 perusturvan ja terveyslautakunnan kokouksen esityslistalta.

 

Selostus ja perustelu

 

Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus, neuvonta ja mielenterveyspalvelut tuotetaan terveydenhuollon palvelualueella Kuopiossa kolmessa eri yksikössä. Perusturvan alueella on myös neuvontaa ja ohjausta. Toiminnot ovat osittain päällekkäisiä ja toiminnalla ei ole selkeää yhteistä normipohjaa. Kaikkiin yksiköihin on pitkät jonot ja ohjautuminen palvelujen piiriin eri yksiköihin on osittain sattumanvaraista. Toiminnan uudistamista varten on perustettu työryhmä ajalle 13.1. - 30.9.2020 ja sen tavoitteena on laatia toimintamalli palvelujen tuottamiseksi syksystä 2020 eteenpäin. Keskeisimmät tavoitteet ovat palvelujen saatavuuden parantaminen, ohjauksen ja neuvonnan ja varsinaisen lääketieteen ja psykologian viitekehyksiin perustuvan näyttöön perustuvan hoidon eriyttäminen toisistaan. Ohjaus ja neuvonta siirtyy perhekeskuksiin. Toimintamallin kokonaisuudistuksen keskeinen elementti on uutena toimintona alkava perhekeskustoiminta 1.10.2020 alkaen. Hallintorakennetta muutetaan siten että se tukee uudistettua toimintamallia. Perusturva- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa laajasti kokouksessaan 18. helmikuuta 2020, mutta asia otettiin pois esityslistalta jatkovalmistelua ja tarkennuksia varten

 

Nykytila

 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on yksi palveluprosessi avohoidon avainprosessissa. Ko. palveluprosessiin kuuluvat seuraavat toimipisteet ja toiminnot: lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö, Perheneuvola ja Sihti.

 

Muutoksen jälkeen 1.10.2020 alkaen

 

Edellä mainittu palveluprosessi jota johtaa palvelupäällikkö lakkaa ja toimintokokonaisuus jaetaan vastaanottopalvelujen ja terveydenhoidon palveluprosesseihin. Mielenterveyden hoitoon liittyviä vastaanottopalveluja tarjoava toiminta siirtyy vastaanottopalvelujen palveluprosessiin. Terveydenhuollon neuvontaa ja ohjausta antava toiminto siirtyy terveydenhoidon palveluprosessiin osaksi perhekeskustoimintaa. Perhekeskustoiminta on uusi palvelumuoto 1.10.2020 alkaen. Nykyisen kasvatus- ja perheneuvolan ja Sihdin henkilöstö siirtyy uuteen palveluorganisaatioon noudattaen edellä kuvattua toiminnallista jakoperustetta.

 

 

Esitys                                            Va. terveysjohtaja Pertti Lipponen

 

Lasten ja nuorten mielen terveyspalvelujen ja perheneuvolan palveluprosessi jaetaan 1.10.2020 alkaen siten että lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvien vastaanottopalvelujen tuottaminen kuuluu vastaanottopalvelujen palveluprosessiin ja neuvonta ja ohjaus kuluvat terveydenhuollon palveluprosessiin osana perhekeskustoimintaa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen ja Kasvatus ja perheneuvolan itsenäinen palveluprosessi lakkaa.

 

 

Vaikutusten arviointi                 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Hanna-Mari Tanninen

puh. +358 44 718 6567

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vs. terveysjohtajan esityksen.

 

Päätös                                           Terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen saapui kokoukseen klo 17.58

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen pois klo 17.58 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa