Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 32

Asianro 6893/02.02.00/2019

 

 

Tekniset talousarviomuutokset 2020 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla

 

 

 

Peruturvan ja terveydenhuollon lautakunnassa hyväksyttiin 18.2.2020 §7 Aikuisten kuntoutuspalveluiden osaprosessin (713001) ja Terve Kuopio –kioskin (713006) suunnitellut muutokset 1.4.2020 alkaen. Lasten terapiapalvelut ja puheterapia (713007) on jo erotettu osaksi terveydenhoidon palveluihin vuonna 2017. Kuntoutuksen palveluprosessi (713002) lakkautetaan ja siirrettävät määrärahat 6.024.167 € ja myyntituotot 123.000 € jaetaan seuraavasti:

 

                                                      Palvelualueiden väliset siirrot

 

                                                      Terveydenhuollon palvelualueelta siirtyy 10 henkilöä perusturvan vanhusten hoivapalvelun  (612002) kotikuntoutukseen. Siirrettävä määräraha on 465.710 € ja myyntituottoja 9.000 €.

 

                                                   Avain-/palveluprosessien väliset siirrot palvelualueen sisällä

                                                  

                                                      Apuvälinepalvelut, avokuntoutus ja Terve Kuopio –kioski siirtyvät vastaanoton palveluprosessiin. Sairaalakuntoutus siirtyy sairaalapalveluiden avainprosessiin. Terve Kuopio –kioskin määrärahoja siirtyy 226.034 €. Apuvälinepalvelun määrärahan siirto on 1.657.336 € ja muiden tuottojen 25.000 €. Apuvälinepalveluihin siirtyy 2 henkilöä lisää, määrärahan lisäys 108.287 €. Sairaalan kuntoutukseen siirtyy 11,6 henkilöä, määrärahan siirto 609.237 €. Mielenterveyspalvelun Kuopion psykiatrian keskukseen siirtyy 1 henkilö, määrärahan siirto 46.845 €. Avohoidon kuntoutukseen siirtyy 21,4 henkilöä, määrärahan siirto on 1.596.953 € ja myyntiuottoja siirtyy 86.000 €. Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden määrärahat 1.313.765 € ja toimintatuotot 3.000 € siirtyvät terveydenhoidon palveluprosessiin.

 

                                                      Määrärahojen siirroissa on otettu huomioon henkilöstön pysyvät ja kertaluonteiset säästöt 134.188 €.

 

 

                                                     

 

Vaikutusten arviointi                 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

Heli Mattila

puh. +358 44 718 3361

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat tekniset talousarviomuutokset palvelualueittain seuraavasti:

 

Perusturvan palvelualue:

 

-        toimintatuottoja lisätään 9.000 €

-        toimintakuluja lisätään 465.710  €

Terveydenhuollon palvelualue:

 

-        toimintatuottoja vähennetään 9.000 €

-        toimintakuluja vähennetään 465.710 €

 

 

Päätös                                           Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa