Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.06.2017 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Kaupunginhallituksen pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
3   Pöytäkirjantarkastajat
4   Sitoutuminen maakunnalliseen valinnanvapauspilottihankkeeseen
5 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
6   Vastine valitusten johdosta / Finnpulp Oy, Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio (päätösnumero 14/2017/1, Dnro ISAVI/1171/2016)
7   Omistajaohjausjaoston nimeäminen
8   Lähidemokratiajaoston nimeäminen
9   Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan valitseminen
10   Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan valitseminen
11   Kallaveden työterveyden johtokunnan valitseminen
12   Kaupunginhallituksen edustaja lauta- ja johtokunnissa
13   Pohjois-Savon mikroyritykset kasvuun (Mikrogrow) -kehittämishanke (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)
14   Muotokuvan maalauttaminen kaupunginjohtaja Petteri Parosesta
15   Kaupunginvaltuuston täytäntöönpanot 12.6.2017
16   Kh:n tiedonannot
17   Vuoden 2018 talousarvion valmistelu

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
7-14   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Kaupunginhallitus

Saapuvilla olleet jäsenet
Antti Kivelä, puheenjohtaja
Pekka Kantanen, 1. varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen, 2. varapuheenjohtaja
Harri Auvinen
Nelli Berg-Väänänen, saapui klo 15.10
Tiina Kaartinen
Minna Reijonen
Leila Savolainen
Tapio Tolppanen
Erkki Virtanen
Veera Willman

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, vs. kaupunginjohtaja
esittelijä
Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja
palvelualuejohtaja, poistui klo 15.40
Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja
palvelualuejohtaja
Sari Raassina
valtuuston puheenjohtaja
Markku Rossi
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuula Väätäinen
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
 
Vesa Toivanen, kaupunginlakimies
pöytäkirjanpitäjä