Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 28.09.2017 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
19   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20   Pöytäkirjantarkastajat
21 Päätös ympäristölupahakemuksesta / Savon Sellu Oy, betonimurskeen ja tuhkan käyttö maanrakentamisessa, Selluntie, kiinteistö 297-430-1-97, Kuopio
22 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Kuljetus Taattola Oy / Nilsiä, Kuopio (297-499-18-52)
23 Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus / Kuljetus Taattola Oy / Vuotjärventie 904, 73320 Nilsiä, tilat Soraharju 2:123 ja Sorapaikka 2:66
24 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / MS-Sora Oy / Käärmelahti, Haapamäki (476-405-25-40)
25 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Maa-aineslupa / Lemminkäinen Infra Oy / Lohilahti, Tölpäkkö (279-443-5-3)
26 Päätös maa-aineslupien siirtämisestä Kauko Kallanto Ky:ltä Savon Kuljetus Oy:lle
27 Kuopion ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen
28 Suonenjoen ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen
29   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2017

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
21,23   Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset
22,24,26   Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Antero Peiponen, puheenjohtaja
Hanna Luukkonen, varapuheenjohtaja
Viljo Herranen
Jarmo Malinen
Laura Pulkka, saapui kokoukseen klo 15:05 §:n 20 jälkeen
Marko Rytkönen
Tiina Viljakainen

Muut saapuvilla olleet
Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Allu Koskinen
kaupunginhallituksen edustaja
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja
asia 3
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
asiat 4,5
Jouni Hoffren, ympäristötarkastaja
asia 6, 7
Riitta Lappalainen, ympäristötarkastaja
asia 8
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
pöytäkirjanpitäjä