Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 19.04.2018 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
21   Pöytäkirjantarkastajat
22 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / V.P. Airaksinen Oy / Reittiö, Salmisenharju (297-503-1-86)
23 Päätös maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta /Savon Kuljetus Oy / Hukkasentie 268 / Riihimäki II 778-403-5-101
24 Päätös ympäristölupahakemuksesta / eläinsuoja, Jäppiläntie 271, kiinteistö 778-428-3-2, Suonenjoki
25 Kuopion meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2023
26   Kotitalouksien puun pienpolton päästöjen aiheuttamat bentso(A)pyreenin ja pienhiukkasten pitoisuudet Kuopion seudulla
27   Lausunto jätehuollon palvelutasoluonnoksesta / Savo-Pielisen jätelautakunta
28 Poikkeaminen / 8-9904-0 / Kaartokatu 6 / tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain 117 a -117 e §:ien säännöksistä ja Suome...
29   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2018
30 Vesijohdon sijoittaminen tilan 297-464-4-57 alueelle
31 Kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvontojen toiminnan vertailu 2017

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
22   Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta
23,24   Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset
28   Liite H Valitusosoitus poikkeamispäätökseen / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
30   Liite F Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
 
Antero Peiponen, puheenjohtaja
Viljo Herranen
Jarmo Malinen
Laura Pulkka, poistui kello 16:45
Marko Rytkönen
Tiina Viljakainen

Muut saapuvilla olleet
Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Ari (Allu) Koskinen
kaupunginhallituksen edustaja
poistui kello 16:45
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja
asiat 6-7
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
asia 3, klo 15:30 saakka
Riitta Lappalainen, ympäristötarkastaja
asiat 6-7, klo 15:30 saakka
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
pöytäkirjanpitäjä