Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2019 klo 15:00 / Ei tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2019
4   Oikaisuvaatimus / Mäntyrinteen perhetukikeskuksen ohjaajan tehtävän täyttäminen
5   Oikaisuvaatimus / lastenvalvojan määräaikaisen viran täyttäminen
6 Kuopion kaupungin lastensuojelun perhehoidon palkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus sekä korvaus oman auton käytöstä
8   Perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa v. 2019
9 Valtuustoaloite / asumispalvelupaikkojen odottajille tarpeenmukaiset palvelut
10 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelmien sekä isäntäkuntapalveluiden talousarvion hyväksyminen vuodelle 2019
11   Toistaiseksi voimassa olevien virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella
12 Tiedonantoja

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
§: 3 ja 8   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Perusturva-ja terveyslautakunta
§: 4 ja 5   Liite B kuntalain mukainen valituosoitus

Saapuvilla olleet jäsenet
Neeta Röppänen, puheenjohtaja
Vesa Linnanmäki, varapuheenjohtaja, poistui klo 16.07 §:n 10 käsittelyn
aikana
Tanja Airaksinen
Tanja Kaipainen
Laura Meriluoto
Marjatta Parviainen
Esa Pitkänen
Olli-Pekka Ryynänen
Ate Savolainen
Simo Suksi saapui klo 15.10 §:n 4 käsittelyn aikana
 
 

Muut saapuvilla olleet
 
 
Tapio Tolppanen
kaupunginhallituksen edustaja
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
esittelijä
Mari Annika Antikainen, perusturvajohtaja
 
Mikko Tapio Korhonen, kuntoutusjohtaja
 
Pertti Lipponen, vs. terveysjohtaja
 
Arja Matsi, talouspäällikkö
 
Terttu Ruotsalainen, henkilöstöjohtaja
 
Arja Kekoni, controller
poistui kokouksesta klo 15.06
§:n 3 käsittelyn jälkeen
Tarja Hyvärinen, hallintosihteeri
 
Kaija Kähkönen, talouspäällikkö
pöytäkirjanpitäjä