Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.01.2019 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18   Pöytäkirjantarkastajat
19 Korvaavan työn malli Kuopion kaupungissa
20 Työllisyyspalvelun ja Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin välisen kumppanuussopimuksen hyväksyminen
21 Elinvoima- ja konsernipalvelujen käyttösuunnitelma sekä yleishallinnon käyttösuunnitelma eräiden määrärahavarausten osalta vuoden 2019 ja tilakeskuksen talousarvio
22 Palvelualueiden ja taseyksiköiden käyttösuunnitelmat 2019 sekä liikelaitosten talousarviot 2019
23 Kuopion kaupungin rahoitus Future Divercities -hankkeelle vuosina 2019-2020
24 Lausunto jätehuoltomääräysten päivityksistä
25   Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä / Sandra Tuomainen
26   Eronpyyntö luottamustehtävistä / Anna-Kaisa Eskelinen
27 Valtuustoaloite / asumispalvelupaikkojen odottajille tarpeenmukaiset palvelut
28 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien pienten koululaisten kesäaikaista huolenpitoa
29 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Huumeista vapaa Kuopio
30 Valtuustoaloitteet vuodelta 2018
31   Kh:n tiedonantoja

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
20,21,23ja26   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus

Saapuvilla olleet jäsenet
Antti Kivelä, puheenjohtaja
Jaakko Kosunen, 2. varapuheenjohtaja
Nelli Berg-Väänänen
Tiina Kaartinen
Leila Savolainen
Tapio Tolppanen
Erkki Virtanen
Veera Willman
Harri Auvinen
Minna Reijonen
Allu Koskinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
 
Sari Raassina
valtuuston puheenjohtaja, klo 15.00 - 15.45
Markku Rossi
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuula Väätäinen
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
 
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
 
Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö
klo 15.00 - 15.30
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja
ko 15.00 - 15.30
Juha Romppanen, kaupunkisuunnittelujohtaja
klo 15.00 - 16.00
Jorma Halonen, va. tietohallintojohtaja
klo 15.00 - 16.00
Jussi Niilahti, kaupunkisuunnittelija
klo 15.00 - 16.00
Tia Hentunen, projektipäällikkö
klo 16.00 - 16.25
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä