Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 28.03.2019 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
21   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
22   Pöytäkirjantarkastajat
23   Maa-aineslupa / Liuskelouhos Kainulainen Ky, peltomullan ottaminen / tila Kunttasuo 9:48, Haluna, Nilsiä
24   Maa-aineslupa / Liuskelouhos Kainulainen Ky, liuskekiven ottaminen / tila Kivivuori 9:22, Haluna, Nilsiä
25   Oikaisuvaatimukset / Kuopion kaupungin Nilsiän alueen moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Juurusvesi - Suuri-Pieksä
26 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön muuttaminen / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
27 Kuopion alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
28 Maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa
29 Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 - 2019, päivitys 2019
30   Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnin 2018 raportti
31 Oikaisuvaatimus / 297-8-11-13 / Raviradantie 8 / Rakennuslupa 11.2.2019 § 89, D 19-82-R / Asuinkerrostalo ja olevan asuinkerrostalon purkaminen
32   Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.12.2018 § 13 kiinteän uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhan asettaminen / kiinteistön 297-11-19-2 siistiminen
33   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2019

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
23ja24   Liite X (10.1.2019 alkaen) valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen
25   Liite B3 (12.3.2019 alkaen) kuntalain mukainen valitusosoitus / kuntien yhteiset toimielimet / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
26-29   Liite A2 (12.3.2019 alkaen) Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
31   Liite M (24.7.2018 alkaen) valitusosoitus rakennus- ja toimenpidelupapäätökseen

Saapuvilla olleet jäsenet
Antero Peiponen, puheenjohtaja
Mikko Suihkonen, varajäsen
Viljo Herranen, jäsen
Jarmo Malinen, jäsen
Laura Kristiina Pulkka, jäsen
Marko Rytkönen, jäsen
Tiina Viljakainen, jäsen, klo 17:10 saakka, §:t 21-31

Muut saapuvilla olleet
Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Hannu Kirjavainen, ympäristöterveyspäällikkö
 
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
Seppo Jauhiainen, kaupunginmetsänhoitaja
Anna-Liisa Koponen, suunnitteluinsinööri
klo 16:35 saakka, §:t 21-25
klo 16:25 saakka, §:t 21-25
klo 16:25 saakka, §:t 21-25
Satu Hassinen, hallintosihteeri
pöytäkirjanpitäjä