Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020 klo 14:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
328   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
329   Pöytäkirjantarkastajat
330 Vuoden 2020 talousarviomuutokset
331   Poistosuunnitelman perusteiden muuttaminen
332 Mestar Kuopio Oy:n lainaehtojen ja panttaussitoumuksen hyväksyminen
333   Konsernitilin limiittivaltuuksien hyväksyminen 1.1.2021 - toistaiseksi
334   Ryönän vesihuolto-osuuskunnan lainantakaus
335 Työllisyyspalvelun ja Savon koulutuskuntayhtymän kumppanuusmalli ja opinto-ohjauksen hankkiminen kuntakokeilun asiakkaille
336 Ryönän vesiosuuskunnan rakentamisen avustaminen, erillisrahoitus 2020
337 Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen
338 Henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen Kuopion kaupungin/Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Mikkelin kaupungin/Etelä-Savon pelastuslaitoksen välillä koskien Joroisten pelastusaseman henkilöstöä
339   Toistaiseksi voimassa olevien palomestarin, ylipalomiehen ja palomiehen virkojen perustaminen Kuopion kaupungille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle 1.1.2021 alkaen
340   Kuopion kaupungin osallistuminen LEADER ohjelmaan tulevalla EU ohjelmakaudella 2021-2027
341   Kuopion kaupungin lausunto koskien Juankosken poliisipalveluja
342 Tiedonhallintalain edellyttämät muutokset hallintosääntöön
343   Potilasvahinkojen vakuuttaminen / Yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / Kuopion kaupunki
344   Kaupunginjohtajan sijaisten määrääminen vuonna 2021
345   Kaupunginhallituksen kokouspäivät 2021
346   Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2021
347   Kh:n tiedonantoja

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
332-333,335-336,338-340,343ja345   Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje
337   Liite Ö kuntalain mukainen valitusosoitus / kaupunginhallitus / vesihuoltolain mukainen päätös

Saapuvilla olleet jäsenet
Antti Kivelä, puheenjohtaja
Ari (Allu) Koskinen, 1. varapuheenjohtaja, klo 14.00 - 14.45, poissa §:t 335 ja 338-347
Jaakko Kosunen, 2. varapuheenjohtaja
Harri Auvinen, poissa § 340
Miia Eskelinen-Fingerroos
Tiina Kaartinen
Minna Reijonen, poissa §:t 333 ja 343
Leila Savolainen, poissa § 335
Tapio Tolppanen
Erkki Virtanen, poissa § 343
Eija Vähälä
Nelli Berg-Väänänen, varajäsen, klo 14.45 - 15.05
 

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
esittelijä
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
 
Sari Raassina
valtuuston puheenjohtaja
Markku Rossi, poissa § 343
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tuula Väätäinen
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
 
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
 
Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja
klo 14.00 - 14.25
Jaana Kuuva, taloussuunnittelupäällikkö
klo 14.00 - 14.20
Heikki Vienola, hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä